Kosten

Tarieven

1e consult (1 tot 1,5 uur) € 92,50 (inclusief rapportage)
vervolgconsult (3 kwartier tot 1 uur)   € 67,50
kort consult (half uur) € 47,50 
Schriftelijke rapportage naar derden* € 67,50
Telefonische rapportage naar derden* € 17,50 per 15 minuten

 *Schriftelijke en/of telefonische rapportage naar derden (arts, psycholoog of therapeut) vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt.


Wijze van betalen: Direct na ieder consult ontvang je een rekening die je binnen twee weken kunt betalen. Bankrekeningnummer: NL67 RABO 0389 3387 10 t.n.v. E. Joziasse-Boogaard  Vergoeding
Ben je aanvullend verzekerd? Dan worden de kosten meestal gedeeltelijk vergoed.
Kijk in de polisvoorwaarden van jouw ziektekostenverzekering onder alternatieve therapie.
Mijn persoonlijke AGB-code is 90-040090, de AGB-code voor mijn praktijk is 90(0)18528.

Over alle overeengekomen diensten zijn de algemene voorwaarden van kracht zoals deze is opgesteld vanuit de ABvC.
De algemene voorwaarden leest u hier.

LET OP! in verband met aangepaste regelgeving van de grote zorgverzekeraars is mijn zorgverlenersnummer tot medio juli 2018 niet geldig. Ik volg momenteel een aanvullende opleiding, na het voltooien hiervan is het zorgverlenersnummer weer geldig voor de ziektekostenverzekering. Tot die tijd worden de consulten niet vergoed. 

Kwaliteitskeurmerk

Grip krijgen op is aangesloten bij de ABvC, de Algemene Beroepsvereniging voor Counsellers. Dit betekent dat ik aan bepaalde eisen moet voldoen. Opleiding, bijscholing, supervisie en intervisie zijn minimale vereisten die de ABvC stelt om kwaliteit te kunnen waarborgen. Daarnaast staan de gedragscode en het klachtenreglement garant voor de uitoefening van het beroep van counsellor.